Generelt om virksomheten


Nye tjenester
Fra 2019 tilbyr vi ulike brannverntjenester. Vår mann, Vidar Forsaa, er brannmann - med 12 års variert erfaring fra fagfeltet. Vårt primære virkeområde er kommunene Storfjord og Lyngen.

Kontroll og salg av håndslokkere
Forsaa er godkjent kontrollør (RVB: G 25189) av håndslokkere og brannslangetromler. Kontroll og salg av håndslokkere til private og næringsliv vil derfor være et av våre fokusområder framover.

Salg og montering av brannvarslingssystem
Et annet fokusområde er varslingssystemer, hvor vi som forhandler av Cavius sine anerkjente systemer for brann- og innbruddsvarsling tilbyr både salg og montering.

Kontakt
Har du et brannvernbehov? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, tilbud eller for å gjøre avtale! Kontaktinformasjon ser du under.

 

 

 

 

 

Kontroll og salg av håndslokkereAntall pulverapparat
Lovens minstekrav: Minst ett godkjent slokkemiddel, som kan brukes i alle rom.
Anbefalt: Minst ett godkjent slokkemiddel i hver etasje.

Kilde: Forskrift om brannforebygging §7

Kontroll av pulverapparat
Pulverapparat skal kontrolleres minst hvert 5. år og med kontrollseddel som viser at det er gjort. Kontroll skal utføres av kompetent person. Vidar Forsaa er, som en av få i regionen, kvalifisert for slik kontroll (godkjenningsnummer G 25189). Vi kan dessuten gi deg råd i forhold til antall apparat og plassering.

Salg av nye pulverapparat
Mangler du tilstrekkelig antall pulverapparat eller at det/ de du har ikke kan godkjennes, selger vi nye apparat av god kvalitet (Trygg fra Presto) med god kapasitet (både 43A og 55A).

Ovennevnte gjelder private hus, hytter og lignende. Det er andre regler for næringsbygg.

 

 

 

Salg og montering av brannvarslingssystem

Lovens minstekrav: Minst én detektor i hver etasje som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom.
Anbefalt: Varslere i alle rom med lukkede dører.

Kilde: Forskrift om brannforebygging §7

Vi forhandler Cavius, et system som har mange fordeler. Vi lister opp de viktigste:

• Dansk kvalitet
• Små og nette enheter
• Seriekopling, slik at alarmen går over alt om den først utløses
• Kun étt batteri (med 5 års levetid) i hver enhet
• Røykvarslere, varmevarslere, overflodsvarslere
• Kan om ønskelig bygges ut med sikringskomponenter i forhold til innbrudd: Dørmagneter, bevegelsesdetektorer, kamera
• Systemet utvikles stadig, hvor nye enheter/ muligheter kommer til
• Med en hub – koplet til datanettverket ditt, kan du via en app få alarm og andre meldinger direkte til mobilen din (og du kan legge til så mange brukere du ønsker)
• Du eier systemet selv – ingen abonnement eller avgifter til noen!
• De fleste forsikringsselskap gir deg rabatt på forsikringen om du har et system med «SMS-varsling»

Vi har kompetanse på brannvarsling – lovens minstekrav og anbefaling; antall, type og plassering. Du kan kjøpe og installere selv eller kjøpe og få systemet installert av oss.

Ovennevnte gjelder private hus, hytter og lignende. Det er andre regler for næringsbygg.